گروه كارشناسان حرفه‌ای موسسه سینا پژوه پرشین در زمینه مدیریت اطلاعات، خدماتی جامع و با كیفیت بالا در راستای نیازهای تحقیقاتی برای به نتیجه رساندن پژوهش‌های شما ارائه می‌دهد. این اقدامات شامل ایجاد و اجرای طراحی داده‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و روش‌های مناسب برای سازمان دادن داده‌های بالینی و در نهایت آنالیز آماری آن‌ها است.

خدمات و مشاوره‌های مختلف در بخش مدیریت اطلاعات شامل موارد ذیل است:

  • طراحی داده‌ها (Data architecture)
  • مدل‌سازی داده‌ها (Data modeling)
  • سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS: Database management system)
  • ذخیره داده‌ها (Data warehousing)
  • نگهداری از داده‌ها (Data maintenance)
  • استخراج داده‌ها (Data mining)
  • امنیت داده‌ها (Data security)
  • آنالیز داده‌ها (Data analysis)

گروه‌های هدف این برنامه دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی، انجمن‌های علمی، شرکت‌های داروسازی، پزشكان، دندان پزشکان، داروسازان، روان شناسان و دانشجویان این رشته‌ها هستند.