تماس

باتشکر از حسن نظر شما، لطفا برای ارسال پیام از روش های زیر استفاده نمائید.

تماس با ما

آدرس ایمیل: info@sinains.com

فرم تماس: طرح درخواست

همچنین می توانید با انتخاب گزینه (مدیریت) فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال کنید.

پشتیبانی
لطفا سوالات و مسائل مرتبط با خریداری بسته های آموزشی را از طروق زیر با ما در میان بگذارید

آدرس ایمیل: support@sinains.com

همچنین می توانید با انتخاب گزینه (پشتیبانی) فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال کنید.