1برگزاری کارگاه و آموزش نگارش علمی مقالات پزشکی Academic writing ارزیابی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی از لحاظ متدلوژی، آمار و عنوان پژوهشی

  • رفع ایرادات متدولوژیك
  • نگارش مقاله علمی و ارائه مشاوره در جهت نگارش
  • ارسال مقالات علمی جهت چاپ در نشریات داخلی و خارجی

2 پژوهش در پزشکی (Research) روش‌های نوین جستجو در بین مقالات

 

3آشنایی با Plagiarism و راه‌های پیشگیری از آن

 

4مدیریت اطلاعات (Clinical Data Management) و طراحی و استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات،

  • جمع‌آوری اطلاعات و طراحی پرسش‌نامه
  • وارد کردن اطلاعات به فایل پژوهشی
  • پایش بانك اطلاعاتی

5طراحی پروژه‌های تحقیقاتی، طراحی پروپوزال

  • ایجاد گروه تحقیقاتی
  • اجرای طرح تحقیقاتی
  • پایش اجرای طرح

6مشاوره تجزیه و تحلیل نتایج و آنالیز آماری

 

7مشاوره ویرایش زبان انگلیسی

 

8ترجمه و ویرایش متون پزشکی، دندان پزشکی و روان شناسی

 

9خدمات پژوهشی دندان پزشکی

 

10خدمات پژوهشی روان شناسی

 

11خدمات پژوهشی به گروه‌های وابسته به پزشکی