خدمات به دو صورت اینترنتی و برگزاری Workshop است. این خدمات شامل Scintific Writing, Plagiarism, Study Design و SPSS می‌باشد. خدمات اینترنتی به صورت بسته‌های آموزشی قابل خریداری عرضه می‌شود.

خدمات آموزشی پژوهش
 • پژوهش‌های بالینی
 • نگارش علمی
 • آنالیز آماری
 • مهارت‌های پایه
خدمات پژوهشی
 • برگزاری کارگاه و آموزش نگارش علمی
 • پژوهش در پزشکی
 • آشنایی با Plagiarism
 • طراحی پروژه‌های تحقیقاتی
 
خدمات مدیریت اطلاعات بالینی
 • طراحی داده‌ها
 • مدل‌سازی داده‌ها
 • سیستم مدیریت پایگاه داده
 • ذخیره داده‌ها
خدمات آموزشی پژوهش اینترنتی
 • بسته‌های آموزشی پژوهش
 • بسته‌های آموزشی مهارت‌های پایه