خدمات ویژه

خدمات ویژه موسسه سینا پژوه پرشین شامل ارائه Workshop در زمینه‌های Scintific Writing، Plagiarism، Study Design، SPSS و... است که بنا به درخواست دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در کلاس‌های بیش از ده نفر در محل آن مرکز برگزار می‌گردد.